Archive for month: ژانویه, 2020

افزايش قصد خريد اينترنتی

كسب و كارهاي اينترنتي براي سودآوري بيشتر مي بايست از اولويت هاي مشتريان شان نسبت به كاركردها و خدمات ارائه شده توسط فروش...

ادامه مطلب

آینده کسب و کارهای مجازی

فضاي کسب و کار همواره در حال دگرگوني و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اين تحولات سرعت فزاينده اي يافته است. صاحبان شر...

ادامه مطلب
question